7 Ocak 2013 Pazartesi

havuz şoklama nasıl yapılır
Havuzlarda klor şoklaması, havuzların sistemlerine göre 2 ayrı guruba ayrılır
  1. Genel piyasa şartlarına göre yapılmış havuzlar.
  2. TS 11899 normlarına göre yapılmış havuzlar. 
            1.Bu havuzlarda Klor şoklaması, havuzun günlük klor ihtiyacının en az 4 katının havuza verilmesi ile yapılır.
            Havuza klor şoklaması yapılmadan önce pH 'ın 7.0 ile 7.4 aralığında olması gereklidir. Bundan dolayı önce pH ayarlanmalı sonra klor şoklaması yapılmalıdır.
            Klor şoklamasında kullanılacak klorun muhteviyatının bir önemi yoktur. Önemli olan pH'ı ayarlanmış havuz suyuna günlük kullanılması gereken klorun en az 4 katının verilmesidir.
            Stabilizatörlü klor kullanan havuzlarda, stabilizatör seviyesinin artmaması için stabilizatörsüz klorlarla şoklama yapılması daha doğrudur.                       
            2. TSE 11899 normlarına göre yapılan havuzlarda klor şoklaması yapılırken belirlenecek şok klor miktarının hesaplanmasında kullanılan metot ise Bağlı klor miktarının 10 katı olarak hesaplanır. 
            Örnek ;
            100 tonluk bir havuzda, Serbest Klor: 0.6 ppm ( DPD 1 ile) , Toplam klor : 1.0 ppm (DPD 3 ile) ve pH : 7.4 olarak ölçüldüğüne göre , bu havuz yapılacak klor şoklamasındaki klor miktarını tespit edelim. 
            Bağlı klor = Toplam Klor – Serbest Klor =  1.0 – 0.6 = 0.4 ppm bağlı klor vardır. 
            Şok Klor = 10 * Bağlı Klor = 10 * 0.4 ppm = 4 mg/lt (ppm) olmalıdır. 
            Bu durumda havuza klor şoklaması için verilmesi gereken klor miktarı ;
Sıvı Klor (NaOCL) yüzde 10 'luk olduğu kabul edilirse, 100 tonluk havuza 4 lt verilmesi gerekir.
Kalsiyum hipoklorit Ca(OCL)2 yüzde 65-75 'lik , 100 tonluk havuza 600 gr verilmesi gerekir.     

100 tonluk havuzda klor ilavesi ile oluşan Serbest klor miktarı (ppm)
Klorun Cinsi
Verilen Miktar
ppm (mgr/lt)
TriKlor (90 ‘lık)
1 kg
9 ppm
Kalsiyum Hipoklorit (65-75 ‘lık)
1 kg
7 ppm
DiKlor (56-63 ‘lık)
1 kg
6 ppm
Sıvı klor (10 'luk)
1 kg
1 ppm
             Not : Sizde kullandığınız klor ürününün havuzda ne kadar serbest klor verdiğini basit bir şekilde hesaplayabilirsiniz. 
            Bunun için yapmanız gereken 100 tonluk bir havuza 1 kg ürün atıp en az 4 saat sonra ölçüm yapmak olacaktır. 
            Örnek : Eğer havuzunuz 250 ton ise bu havuz 2.5 kg klor ürün atarak 100 tonda 1 kg ürününün ne kadar serbest klor verdiğini hesaplayabilirsiniz. (Yeni doldurulmuş ve klorlanmamış TS266 ya uygun taze suya)
            Eğer havuzunuz 50 ton ise bu havuza vereceğiniz klor ürünü 500 gr olmalı. 

0 yorum:

Yorum Gönder